PostHeaderIcon Köszöntjük Fertőrákos hivatalos honlapján!

PostHeaderIcon Közlekedési fejlesztések

www.fertorakos.hu/files/loevoe.pdf 

 

PostHeaderIcon Felsőoktatási ösztöndíj pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló
18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet alapján
 
 
Pályázat célja: tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező magyar felsőoktatásban tanuló fertőrákosi fiatalok sikeres előmenetelének támogatása.
 
Pályázat benyújtásának feltételei:
a) legalább 5 éve fertőrákosi állandó lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében, vagy mesterképzésében tanul,
c) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt szemeszterben a tanulmányi eredményének számtani átlaga alapképzésben legalább 4,51, mester, vagy osztatlan képzésben legalább 4,01.
d) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét nem töltötte be.
(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel és saját szakirányban ösztöndíjjal külföldön tanul.
 
Az ösztöndíj 10 hónapra szól, havi 25.000 Ft összegben.
 
A pályázat benyújtásának tartalmi elemei:
a) pályázati adatlap (rendelet 1. számú melléklete, mely letölthető a www.fertorakos.hu/rendeletek honlapról, vagy a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban kérhető),
b) pályázati kérelem rövid indoklása,
c) pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
d) a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
e) tanulmányi eredményeiről az oktatási intézmény által hitelesített másolat.
 
Azonos tanulmányi eredmény mellett a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó szakmai tanulmányi versenyen vett részt, helyezést ért el, publikált, előadást tartott, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, melyet a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítani és a pályázati anyaghoz csatolni.
 
Pályázat beadási határideje: 2014. szeptember 20.
Pályázat a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) személyesen vagy postai úton adható le. Postai úton való beadásnál a pályázati anyagnak 2014. szeptember 20. napján be kell érkeznie. A pályázat elektronikus úton nem nyújtható be!
 
Pályázatot a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 30-i zárt ülésén - a polgármester előterjesztése alapján - bírálja el.
 
 
Baltigh Márta

Polgármester 

 

PostHeaderIcon Járdaépítés

 Tisztelt Lakosok!

 

Értesítjük a T. lakosságot, hogy a Fertőrákos Kőbánya sor és Felsőszikla sor közötti útszakasz járdaépítése 2014. szeptember 12. napján elkezdődik és várhatóan - időjárás függvényében - 2014. szeptember 30-ig tart.

A fenti időszakban az útszakasz lezárásra kerül!

Kérem a T. autósokat és gyalogosokat, hogy az adott időszakban kerülőúton közlekedjenek.

 

Tisztelettel:

dr. Nagy Attila sk.

jegyző

 

Tisztelt Látogató !


Szeretettel köszöntöm Fertőrákos hivatalos honlapján, amelyet végiglapozva sok információ birtokába juthat!

Falunk a Fertő-tó partján, a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén fekszik. Egyedülálló természeti adottságai, gazdag történelmi múltja elismeréseként 2001-ben a "Világörökség része"-vé nyilvánították.
Szeretnénk, ha minél többen ellátogatnának hozzánk, elvinnék jó hírünket és élményekkel gazdagodva térnének haza.

Térjen be hozzánk családjával, s legyen vendégünk!
Kóstolja meg borainkat, töltsön el nálunk felejthetetlen napokat!

Üdvözlettel:

Baltigh Márta
Polgármester

 

Települési Képviselők

Névszerint balról jobbra: Dr. Ecsédi Károly, Wild Róbert, Baltigh Márta, Szentesi Ervin, Puskás Csaba, Földes Tamás, Kovács Pál, Dr. Nagy Attila (Jegyző)

Települési képviselők és bizottsági tagok


Névszerint balról jobbra: Majorosné Nagymarosi Rita, Csóka Zoltánné, Wild Róbert, Dr. Ecsédi Károly, Szentesi Ervin, Bailtigh Márta, Puskás Csaba, Földes Tamás, Kovács Pál, Dr. Nagy Attila (Jegyző), Dr. Kozma József, Dr. Horváth Ákos, Rajki János

 

Fertőrákosi Kirándulás - Kirándulóprogramok élményjárművekkel Fertőrákoson

Fertőrákos, Sopron és a Fertő-táj 7 csodája