12/2005. (XII. 15.) rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezet 2019.01.01