PostHeaderIcon A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör. módosítása

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2012.(I. 24.) rendelete

A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör. módosításáról.

 

 

1. §

 

A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör. Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2012. február 1-én lép hatályba, és 2012. február 2-án hatályát veszti.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                              dr. Nagy Attila

Polgármester                                                                                      Jegyző

 

 

 

Fertőrákosi Kirándulás - Kirándulóprogramok élményjárművekkel Fertőrákoson

Fertőrákos, Sopron és a Fertő-táj 7 csodája