Látnivalók

Friedrich von Kreuzpeck szobor

A rákosi világvándor (1340-1360) Tardy Lajos: Régi feljegyzések Magyarországról Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1982. Keresse fel bárki – akár mint turista, akár mint gyógyulást kereső beteg – Sopront, ha ideje nem túlságosan szűkre szabott, bizonyára meglátogatja a Soprontól „macskaugrásnyira”… (tovább olvasom)

Látnivalók

Az első világháborús emlékmű

Fertőrákos Fő utca 110. Az első világháborúnak sok véres áldozata volt Fertőrákosról. Emléküket a község népe a falu közepén állított szoborcsoporttal örökítette meg. Ez a német feliratú szobor talapzatának három oldalán ábécében örökíti meg a hősi halált halt százegy rákosi… (tovább olvasom)

Látnivalók

A kis kápolna

A templomtól lefelé sétálva a Fő utcán találjuk a kis kápolnát 1714-ből. A kápolna belső két oldalfalán egy-egy fülke látható szentképpel, a bejárattal szemben a végfal előtt Szűz Mária másfél méteres, festett szobra áll. Az építmény kőkeresztes homlokzatán, a bejárat… (tovább olvasom)

Látnivalók

A kitelepítési emlékmű

Fő utca 161., várfal déli szakasza Örsi András szobrász alkotása a kitelepítés és a háború áldozatainak emlékére készült 1996-ban , az ötvenedik évfordulóra. A három megmunkált kőtömb ( középen a Rákosi Madonnával/ Die Kroisbacher Madonna ) az 1946-ban kitelepítettek nevével… (tovább olvasom)

Látnivalók

Nepomuki Szent János szobra

Fertőrákos Pataksor 19. ; volt magtár A szobor a vízimalomtól a patak felé , a volt uradalmi magtár falában van fülkébe állítva. A feszületet tartó szent lábánál egy beteg fekszik. A felirat Szent János Titkos jelenésének több idézetét és az… (tovább olvasom)

Látnivalók

A Páneurópai Emlékmű

Kőfejtő Fertőrákos Fő utca 1. Tel.: +36/99/355-026 A kőfejtő északi dombján , mint egy felkiáltójel, Gabriela von Habsburg fémplasztikája emelkedik a magasba. A keresztet formázó szögesdrótok felhasználásával, fémből készített emlékoszlop a páneurópai piknik dátumát és néhány embernek a nevét örökíti… (tovább olvasom)

Látnivalók

Szent Sebestyén szobra

Fertőrákos Fő utca 34. A Sopron felé vezető úton, a kőfejtő közelében áll szent Sebestyén vértanú szobra , felirata szerint 1721-ben emelték. Az idők folyamán tönkrement eredeti helyére 1871-ben Vinczi Erzsébet újat faragtatott.

Látnivalók

A Szentháromság szobor

Fertőrákos Fő utca 66. A törökök bécsi veresége után hálából mindenfelé Szentháromság szobrokat állítottak. Ebből a mozgalomból Rákos is kivette a részét. A szobor az akkori városka végén állott, a kapun kívül, ahol a fertői dűlőút mentén később temető létesült…. (tovább olvasom)

Látnivalók

Szobrok, sírkövek a templom körül

Fertőrákos Fő utca 121. A templom környékén több műemlék található . Keleti falának vakablakába kis piétaszobrocska került; déli fala mellett két síremlék áll: az egyik kb. 1740 körül való. Írása legnagyobbrészt elmosódott. Az előredomborodó írástáblát virágdíszes sávok szegélyezik, felette feszület… (tovább olvasom)

Látnivalók

Középkori várfal maradvány

Fertőrákost a középkorban mint  birtokközpontot még úgy kell elképzelnünk, mint egy tanyát: középpontban a birtokos házával, körülötte pedig a szolgálókéval. Leginkább Sopron városa próbálkozott a birtok és a hozzá tartozó kikötői vám megszerzésével, ennek során a soproniak 1311-ben lerombolták a… (tovább olvasom)

Látnivalók