Rendeletek

15/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés… (tovább olvasom)

Rendeletek

14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)… (tovább olvasom)

Rendeletek

8/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó… (tovább olvasom)

Rendeletek

7/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosításáról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)… (tovább olvasom)

Rendeletek

6/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadás elfogadásáról Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket… (tovább olvasom)

Rendeletek

2/2015. (II. 17.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48…. (tovább olvasom)

Rendeletek

1/2015. (I. 27) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §… (tovább olvasom)

Rendeletek

1/2011. (II. 1.) rendelet

Egységes szerkezetben (Hatályos 2014. december 4-től) Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 1.) rendelete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §… (tovább olvasom)

Rendeletek

4/2011. (III. 1.) Ör.

Egységes szerkezetben! Hatályos: 2014.01.01-től!   Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 1.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Fertőrákos Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (a továbbiakban:  Sztv.)    1…. (tovább olvasom)

Rendeletek

2/2008. (IV. 20.) Egys. szerkezetben

Egységes szerkezetben! Hatályos: 2014. 01. 01. napjától   Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(IV.20.)        r e n d e l e t e a    pénzben természetben és személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti  ellátásokról. Fertőrákos Képviselő-testülete    az   1997. évi    XXXI.  tv.   l8.§.  … (tovább olvasom)

Rendeletek