Rendeletek

Kt. 5/2012.(II.29.) rendelete a 2012. évi költségvetésről egys. szerk.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   5/2012. (II.29.) rendelete   Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről     Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján, figyelemmel a Magyarország 2012…. (tovább olvasom)

Rendeletek

KT. 16/2012 (VIII. 28.) önk. rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésétről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosításáról.   Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a… (tovább olvasom)

Rendeletek

7/1992. (V. 1.) rendelet

Hatályos: 2012. május 16. napjától Fertőrákos Község Önkormányzatának 7/1992. (V. 1.) rendelete a díszpolgári cím adományozásáról § Fertőrákos Önkormányzata a település érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismerésére és megbecsülésére „FERTŐRÁKOS DÍSZPOLGÁRA” címet alapítja. A „FERTŐRÁKOS DÍSZPOLGÁRA” cím azoknak a személyeknek adományozható,… (tovább olvasom)

Rendeletek

8/2010 (VII. 16.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (VII. 16.) rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község levegő minőségének javítása, megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 48. §… (tovább olvasom)

Rendeletek

8/1999. (VI. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. § A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l0. § c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján… (tovább olvasom)

Rendeletek

Egységes szerkezetben. Hatályos: 2012. 03. 31. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII. 15.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Fertőrákos Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21. §… (tovább olvasom)

Rendeletek

11/2001. (IX. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11 / 200l. /IX.l. / K.t. r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésekről Fertőrákos Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény l6. § /l/… (tovább olvasom)

Rendeletek

16/2011 (X. 15.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete Egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról. Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében… (tovább olvasom)

Rendeletek

9/2007. (VII. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (VII. 1.) rendelete a közterületek használatáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közterületek használatának szabályozására az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános… (tovább olvasom)

Rendeletek

6/2011 (III. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 1.) rendelete az első lakáshoz jutás és lakásfelújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján, az első lakáshoz jutás (lakás… (tovább olvasom)

Rendeletek