KT ülés meghívó 2015.04.28

M E G H Í V Ó

 

 1. április 28-án (kedden) – a délután 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

 

 1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. Májer János kérelme.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. A fertőrákosi vízimalom ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. A Fertőrákos Strand utca közvilágítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. Az önkormányzat intézményeinek 2015. 06. 01. fordulónappal új vagyonbiztosítás megkötéséről szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. Fertőrákos Határ út karbantartására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 1. Egyebek

 

Zárt ülés:

 1. Közétkeztetésre kiírt pályázatra beérkezett pályázatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos Fő utca 133. számú ingatlan hasznosításáról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 1. Ápolási díj megszüntetése.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

 

Kelt Fertőrákos, 2015. április 23.

Palkovits János

polgármester